Anderen over Elsz

als een rots in de branding

Elsz is de geestelijk begeleider van mijn broer. Soms is zijn levenslust zoek. Ik ben blij met Elsz. Zij is als een rots in de branding, steeds zoekend naar manieren om samen met hem zijn leven meer betekenis te geven. Samen vinden ze verrassende antwoorden. Elsz gebruikt haar ervaring als groepswerker, haar inlevingsvermogen en haar creativiteit om het leven lichter te maken. En dat niet alleen voor mijn broer.

Marja, zus en mentor

die 'ene' vraag

Elsz heeft voor ons team verschillende workshops ontwikkeld en begeleid. De samenwerking met Elsz heb ik altijd als erg plezierig en waardevol ervaren. 'Samen, loyaal en gedreven' zijn de woorden die in mij opkomen als ik aan Elsz denk. Zij heeft de gave om net die 'ene' vraag te stellen waardoor de kern boven komt.

Carolien Hulshoff - teammanager Verblijf Oost, Trajectum

een scherp oog

Ik vind haar foto’s zó knap en ook de ‘draai’ die zij aan het beeld geeft door haar briljante, poëtische interpretatie ervan. Heel apart en eigen.
Elsz heeft een scherp oog voor de poëzie en het poëtische van alledaagse zaken.

Gerard van Niel, gepensioneerd docent Nederlands

een heleboel ideeën

Elsz is een hartelijke en warme persoonlijkheid. Ze heeft een training voor ons team verzorgd. Deze ging over de visie, missie en taken en verantwoordelijkheden van het team binnen deze visie. Tijdens de organisatie kwam Elsz zelf met een heleboel ideeën en ze is goed om het programma af te stemmen op de wensen en behoefte van het team. Elsz checkt tussentijds of de verwachtingen nog voldoen. Tijdens de teamtraining heeft Elsz ervoor gezorgd dat elk teamlid betrokken werd in het geheel, hiervoor creëert ze een veilige setting. We hebben de samenwerking met Elsz als positief ervaren, ze is een open en prettig mens om mee te werken.

Kitty Hubers - coördinerend begeleider, Sutfene-Trajectum

een ingewikkeld ethisch dilemma

De Raad van Bestuur van Trajectum stond recent voor een ingewikkeld, ethisch dilemma met betrekking tot het bestrijden van COVID 19. Wij hebben toen besloten om Elsz de Roos als een van de gespreksleiders te vragen om ons te helpen door middel van een moreel beraad. Het was een inspannende maar zeer leerzame en vruchtbare sessie. Wij gaan deze methode zeker weer gebruiken en Elsz vragen ons hierbij te helpen.

Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic, psychiater en lid van de RvB Trajectum

in staat om te meanderen

In samenwerken  met Elsz als gespreksleider moreel beraad heb ik altijd zielsveelzin. Naast de geruststellende gedachte dat het dan  altijd wel goed komt, is Elsz in staat om te meanderen tussen de structuur van de methode en haar eigen creatieve invulling en bewerken of dealen met wat zich aandient.
Zowel de deelnemers als ikzelf, en veelal Elsz zelf ook, zijn op het eind vaak positief verrast over het proces van openheid, betrokkenheid en verdieping. Met als resultaat steeds een beetje meer ontdekken en ontwikkelen van ons eigen en gezamenlijk moreel kompas.
Elsz, ik ga graag weer eens met je op “reis”.

Rianne Neijmeijer, collega gespreksleider moreel beraad & intervisor, supervisor

inspirerende avonden

In een tweetal bijeenkomsten heeft Elsz onze groep van wettelijk mentoren meegenomen op het pad van Moreel Beraad, Zingeving en Identiteit. Hoe bespreken we deze thema’s met onze doelgroep? Elsz gaf de pittige thema’s met groot enthousiasme en met veel herkenning voor ons, handen en voeten. In een hele prettige sfeer keken we als deelnemers aan deze inspirerende avonden op een hele andere manier naar onszelf en onze cliënten!

 Erica Simonse, coördinator Mentorschap Overijssel Gelderland

kalmerend

Zoek is als zoveel gedichten van Elsz kalmerend. Ze sluit niet af, er gaat geen deur dicht.
En dan die eerste zin, die eerste drie regels: dat knalt direct het hele gedicht op z’n plaats!
Ze raken je eigen gevoel en daar doe je het mee.
Ik hoop dat degene die ik het toestuur het ook zo ervaart.

Ids Zandleven