Expositie Zielsveelzin & onzin

Foto-gedichten van Elsz - van vrijdag 6 oktober tot vrijdag 12 januari

Elsz is geboren en opgegroeid in Breda. In haar werk staat zij stil bij levensthema's als vreugde, pijn, verwondering, liefde en verlies. Haar werk is deels filosofisch en deels ingegeven door alledaagse ontmoetingen en ervaringen. Het ene gedicht kan een diepe emotie raken, terwijl het volgende op lichtvoetige wijze een glimlach uitlokt. Inspiratie vindt ze in haar werk als geestelijk verzorger, in het contact met de ander en in de natuur. Haar foto’s geven een extra dimensie aan de gedichten en laten zien hoe ze naar de wereld om haar heen kijkt. Haar werk is samen te vatten onder de noemer 'Zingeving'. De vormgeving, fotogedichten op karton, laat zien hoe mooi eenvoud kan zijn.

Elsz  heeft eerder geëxposeerd in op verschillende locaties in Deventer, Zutphen en Zwolle. En nu in de stad van haar jeugd. Het Mgr. Nolensplein is een bekende plek voor haar en de familie de Roos.

De opening op 6 oktober om 19.30 uur.
Ontvangst met koffie & thee vanaf 19.00 uur.

Judith de Roos zal de expositie openen,
Elsz leest voor uit haar werk,
Wim Dictus zorgt voor de muzikale omlijsting.

Je bent van harte welkom!

Adres: Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1 in Breda.
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 23.00 uur.

 

Vragen? Bel of mail!

Elsz met een deel van haar werk bij Hogeschool Windesheim in Zwolle