Leven met lvb

Ook mensen met een licht verstandelijke beperking worden volwassen en maken een fysieke, seksuele en emotionele ontwikkeling door. Net als ieder ander willen ze meetellen in de wereld om hen heen. Ook zij sluiten vriendschappen, worden verliefd, kennen geluksmomenten en hebben te maken met verlies en tegenslag. Kortom, ook mensen met lvb kampen met zingevings- en levensvragen.

Ik heb ruime ervaring in het werken met deze mensen. In het verleden als woonbegeleider en sinds 2008 als geestelijk begeleider bij Trajectum. Ik vind het inspirerend om juist met hen stil te staan bij de betekenis van hun leven en de hoogte- en dieptepunten waarmee ze geconfronteerd worden.

In grote lijnen maak ik onderscheid in twee thema’s: 'zingeving' en 'afscheid nemen & rouw'.
Hier vind je meer informatie:

Zingeving

Afscheid nemen & rouw