ik droomde dat het voorbij was
we zagen en omhelsden elkaar
we vertelden hoe rommelig en anders
hoe angstig en alleen
we spraken zacht over gemis en afscheid
we droogden elkaars tranen
en waren samen stil
daarna, brak de lucht, begon de lente
we lachten en zoenden, vierden
de liefde en bezongen het leven
tot ik wakker werd
maar straks, als het voorbij is, echt voorbij
maak ik van iedere dag een droom

nr. 2 uit de coronareeks