Over Elsz de Roos

Ik ben in 1961 geboren in Brabant waar ik ook opgroeide. Ik ben volwassen geworden in Nijmegen en woon nu, samen met mijn man, in Deventer. Mijn diensten als trainer en begeleider bij zingevingsvragen bied ik aan onder de naam Zielsveel zin & onzin. Onder deze naam publiceerde ik al eerder mijn foto's & gedichten. Het begrip ziel neemt in mijn denken een belangrijke plaats in. Vanuit onze ziel zijn we met elkaar verbonden. Vanuit die verbondenheid zijn we verantwoordelijk voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Ik geef hier op mijn manier vorm aan. Vrij van dogma's, voortdurend op mijn hoede voor vooroordelen.

In het verleden heb ik gewerkt met daklozen, doof-blinden, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en mensen met aids. Ik was barkeeper, uitvaartbegeleider en freelance tekstschrijver. In al die functies ontmoette ik mensen die graag hun verhaal vertelden. Ik sprak veel met mensen die worstelden met hun leven of met de eindigheid ervan. En ontdekte hoe prettig en inspirerend het voor mij is om juist op moeilijke momenten, bijvoorbeeld bij afscheid en rouw, iets te betekenen voor de ander. Ik leerde hoe fijn mensen het vinden als je echt tijd en aandacht hebt; de moeilijke stiltes niet doorbreekt en niet meteen met een oplossing of antwoord komt. Op een heel natuurlijk manier groeide ik toe naar mijn huidige werk.

Gelijkwaardigheid en authenticiteit zijn voor mij de belangrijkste ingrediënten voor een vertrouwensband. Dit merk ik voortdurend in mijn functie als algemeen geestelijk begeleider bij Trajectum. Hier werk ik met veel plezier met mensen met een verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag.

Als gespreksleider moreel beraad en als trainingsacteur sta ik met professionals stil bij belangrijke thema's als bejegening, communicatie en de vraag: wat is goede zorg?

Hoewel ik ervan overtuigd ben dat er meer is dan de tastbare werkelijkheid om ons heen, is mijn levensvisie eerder filosofisch dan religieus. Zoals mijn gedichten eigenlijk nooit af zijn, is ook mijn visie op het leven voortdurend in ontwikkeling. Verschillende filosofen, mystici en auteurs, onder wie Thomas Moore, Emmanuel Levinas, Etty Hillesum en Nelson Mandela houden mijn denken en levensbeschouwing in beweging.

Ik ben lid van VGVZ, de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister SKGV.

 

Elsz de Roos
Foto: Studio 38C