Mijn boekenkast

TITELS
THEMA’S
 • de Zin aan het werk - Marlou van Paridon

  Een paar zinnen uit de tekst op de achterflap:

  ZIN zorgt voor kwaliteit van leven en werken, voor intrinsieke motivatie en bezieling. Zin is wat overblijft als waarden wankelen, al de toekomst zwijgt en als de bonus van ons systeem uitblijft. ZIN kan een antwoord zijn op hedendaagse problemen als fragmentatie van het bestaan, groei om de groei en dubbele agenda's.
  In tijden van economische neergang, wanneer de mogelijkheden tot materiële motivatie minder worden, is de noodzaak tot intrinsieke ZIN in leven en werken des te indringender.

  ZIN is ieders bron, maar ligt voor een groot deel onbenut in het onbewuste. Hoe maak je gebruik van je onbewuste potentieel?

 • Wandelen - Frédéric Gros

  Van de achterflap:

  Tot rust komen, één worden met de natuur, voldoening: de zegening en van het wandelen spreken steeds meer mensen aan. Voor lopen is geen scholing, techniek, materiaal of geld nodig. Alleen een lijf, ruimte en tijd.
  Wandelen wordt door Frédéric Gros nadrukkelijk beschreven als een filosofische daad en als een spirituele ervaring. Voor veel grote historische filosofische of literaire figuren was lopen een manier om gedachten te ontwikkelen of inspiratie op te doen: Arthur Rimbaud, Friedrich Nietzsche, Mahatma Gandhi en Immanuel Kant.
  Ook existentiële, mystieke en culturele aspecten van het lopen komen in dit boek ter sprake: eeuwigheid, eenzaamheid, stilte, traagheid, vrijheid en de pelgrimstocht.

  Wandelen zal veel mensen die het niet van zichzelf weten, tonen dat ze eigenlijk wandelende denkers zijn.

 • De moed van imperfectie - Brené Brown

  De tekst op de achterflap:

  Brené Brown moedigt op haar eerlijke, warme en grappige manier de lezer aan om perfectionisme te laten varen, stress als levensstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie, en creativiteit de ruimte te geven. Op basis van haar jarenlange onderzoek kwam ze tot tien stellingen over een 'bezield leven': leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Ze beschrijft hoe compassie, moed, en verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. De moed van imperfectie gaat over de levenslange reis van 'Wat zullen anderen wel niet denken?' naar 'Ik ben goed genoeg'.

 • Het poëtisch argument - Jos Kessels

  De tekst op de achterflap:

  Denken begint met geraaktheid: woorden of beelden die je iets doen, die het hart treffen. Dat uitgangspunt vinden we al bij Socrates, die 25 eeuwen geleden zijn beroemde filosofische gesprekken voerde op de markt van Athene. Het poëtische argument plaatst die socratische praktijk in de hedendaagse omgeving: mensen ondervragen over hun opvattingen van het goede leven, het spanningsveld zoeken tussen argumentatie en verbeeldingskracht. Dit boek verbindt reflectie met concrete situaties in de organisaties, dagelijkse gesprekken en veel voorkomende handelingsdilemma's.

 • Tijd voor reflectie - Dorine Bouduin en Mariël Kanne

  Twee fragment uit de tekst op de achterflap:

  In het dagelijks werk in psychiatrie en rehabilitatie ontstaan regelmatig ethische dilemma's rondom thema's als autonomie en respect, afstand en nabijheid (...).

  In dit boek worden praktijkvragen van hulpverleners (verplegers, begeleiders, psychologen, psychiaters) en managers besproken aan de hand van ethische gespreksmethoden en theorieën. Tijd voor reflectie kan medewerkers en leidinggevenden helpen om ethische kwesties in de dagelijkse praktijk van de geestelijke gezondheidszorg te herkennen en bespreekbaar te maken.

 • Socratisch gesprek voor beginners ~ een handboek en werkboek

  Een deel van de tekst op de achterflap:

  Socrates zette mensen aan tot zelf denken in plaats van op de mening van anderen af te gaan. De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken doordat oordelen wordt uitgesteld, gesprekken concreet blijven en er goed wordt geluisterd. Betere uitwisseling van informatie, beter begrip van elkaars perspectief, beter contact en beter denken.
  Ervaren gespreksleider Marlou van Paridon legt het socratisch gesprek kort en bondig uit in vijf stappen, compleet met checklisten en overzichten van de belangrijkste handvatten en valkuilen voor de beginnend gespreksleider. Voorbeelden van socratische gesprekken uit de praktijk maken de gespreksstappen nog inzichtelijker.

 • Einde en begin - Wislawa Szymborska

  Een gedicht van deze geweldige dichteres:

  Een poging:

  Waarom toch, liedje, drijf je zo de spot met mij.
  Al ga ik nog zo hoog, nooit bloei ik als een roos.
  alleen de roos bloeit als een roos, En dat weet jij.

  Ik wilde wortel schieten. Bladeren krijgen.
  Met ingehouden adem - zodat het sneller ging -
  wachtte ik tot ik als roos mezelf zou ontstijgen.

  Liedje dat geen enkel mededogen met me kent:
  mijn lichaam is wat het is en wordt niet anders.
  Tot op het bot eenmalig - zo ben ik gepland.

 • Daar zijn woorden voor - Toon Tellegen

  Een gedicht uit deze bundel:

  Iemand heeft mij laten slingeren hier,
  kan mij niet vinden,
  zoekt ergens anders, vloekt, haalt alles overhoop,
  tiert,
  zijn pen ligt ook nog hier,
  en de deur staat open -

  ik hoor hem lopen,
  bonk, bonk,
  maar als hij straks hier komt
  en hier begint te zoeken,
  zal ik dan doen alsof ik er ben,
  of zal ik eerlijk zijn,
  onvindbaar zijn?

 • Amnesty International ~ Vrijheid hoe maak je het?

  In deze bundel is de poëzie gegroepeerd rondom citaten uit de universele verklaring[van de rechten van de mens.
  Het zijn gedichten van befaamde auteurs waaronder zes winnaars van de Nobelprijs voor literatuur.
  Een voorbeeld:

  Artikel 6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

  Langs de wegkant
  Deze krans, deze bloemen
  Zonder naam eraan
  Is voor jou
  Mens zonder graf

  Omdat de plek aarde
  Die jou omarmt
  Niet gevonden kan worden
  Is deze krans gelegd aan de wegkant,

  Vergeef me.
  Vergeef me
  Het terzijde leggen van een herinnering aan
  jou
  Langs de kant van de weg

  Basil Fernando, Sri Lanka

 • Ruimte om te sterven - Carlo Leget

  Een klein deel van de tekst op de achterflap:

  In Ruimte om te sterven heeft Carlo Leget een nieuw, flexibel en praktisch model ontwikkeld als steun voor zieken, naasten en zorgverleners bij de vele vragen die opkomen in de terminale fase van het leven. Teruggrijpend op oude bronnen worden vijf spanningsvelden benoemd rond kwesties als zelfbeschikking, grenzen van medisch handelen, de omgang met lijden, afscheid nemen, schuld en geloofs- en zinvragen.

  Het boek is voor een breed publiek geschreven.

 • De berg van de ziel - Christa Anbeek en Ada de Jong

  De tekst van de achterflap:

  Als iemand weet wat kwetsbaar leven is, is het Ade de Jong wel. In de zomervakantie van 2008 verongelukten haar man en drie kinderen, tijdens de afdaling van de Italiaanse Mont Dolent. Sindsdien leeft Ada met de vraag: hoe verder nu alles volkomen anders is? Ada kende niemand die zo'n groot verlies had meegemaakt tot ze Christa Anbeek ontmoette, die op jonge leeftijd haar ouders en broer verloor en enkele jaren later haar partner.
  De ervaringen van Christa en Ada vormen de basis van De berg van de ziel, waarin ze belangrijke levensvragen aftasten, zoals: wie ben je als er geen ander meer is? Hoe stijg je boven je verdriet uit? En wat is verantwoordelijkheid als je ervan doordrongen bent hoe kwetsbaar het leven is?
  De auteurs ontlenen deze 'oervragen' aan de theologie, maar beantwoorden ze op een persoonlijke, seculiere manier.

 • Logboek van een onbarmhartig jaar - Connie Palmen

  De tekst op de omslag:

  Op 11 november 2007 vraagt Hans van Mierlo Connie Palmen ten huwelijk. Op 11 november 2009, de dag waarop ze elf jaar en elf dagen bij elkaar zijn, trouwen ze in de Rode Hoed in Amsterdam. Op 11 maart 2010, na een ziekbed van zes weken, sterft Hans van Mierlo op de intensivecareafdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.
  48 dagen na de dood van haar man begint Connie Palmen aan dit Logboek van een onbarmhartig jaar. Bang voor de dood van het vergeten zit Palmen met de pen op de huid van de pijn die rouw heet. Het logboek is het aangrijpende verslag van de hunkering naar een verdwenen lichaam, van zelfverlies, woede en van de liefde volle herinneringen aan een prachtige man.

 • Over leven en dood ~ een boek voor jongeren - Marja Baseler

  De tekst op de achterflap:

  Wat gebeurt er als een familielid of vriend(in) ongeneeslijk ziek is en doodgaat? Je leest over het sterven, de uitvaart, rouwen en de emoties waarmee je te maken krijgt. Met kleurenillustraties. Vanaf ca. 13 jaar.

 • Levinas in de praktijk - Jan Keij

  De tekst op de achterflap:

  Emmanuel Levinas is wellicht de diepzinnigste en gevoeligste filosoof uit de twintigste eeuw. Hij is de denker die het concrete, alledaagse menselijke bestaan heeft beschreven met een voor filosofen ongekende systematiek.
  In dit boek laat Jan keij zien wat de 'kaswaarde' van Levinas' filosofie is, vanuit de vraag wat dit denken in de praktijk inhoudt. Die praktische toepasbaarheid van Levinas' denken heeft zich al bewezen in vele cursussen voor onder anderen leken, artsen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Die allemaal de weg naar het best mogelijke helpen geschetst kregen. Waar het hier om gaat is een filosofie die niet alleen de wereld en de mens interpreteert, maar die ook verandert.
  Kortom, een inleiding op en praktische uitwerking van de filosofie van Levinas waar geen woord Frans bij is.

 • Stil de tijd - Joke J. Hermsen

  Een fragment uit de tekst op de achterflap:

  Druk bezig zijn en een overvolle agenda hebben is synoniem voor een succesvol bestaan. Als er op een ochtend nauwelijks mails binnenkomen, slaat de vertwijfeling reeds toe. (...) De hang naar activiteit en de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich opvolgen geven velen de indruk de tijd niet meer bij te kunnen benen. Geen tijd hebben lijkt dan ook een fundamentele ervaring van deze tijd te zijn.
  In Stil de tijd neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed an Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij en nieuwe visie op het fenomeen tijd., waarin zij een onderscheid maakt tussen kloktijd en innerlijke tijd. (...)

 • Stoïcijnse levenskunst ~ Evenveel geluk als wijsheid - Miriam van Reijen

  De tekst op de achterflap:

  Mensen lijden emotioneel niet door andere mensen of door de dingen die hen overkomen, maar door hun eigen gedachten daarover. Het zijn irrationele gedachten die negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel veroorzaken. Daarom kan kritisch denken (filosoferen) hier verandering in brengen. Dit soort emoties heeft bovendien geen enkele positieve functie, ze betekenen alleen lijden. Inzicht, ambitie en moed kunnen meer tot stand brengen.

  Wie in plaats van een lijder (passief) een leider (actief) wil worden kan terecht bij de stoïcijnse levenskunst van onder meer Epictetus, Seneca, Spinoza en Sartre. Daarbij hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt - en schuldgevoelens achteraf. Miriam van Reijen - zelf enthousiast stoïcijn - legt uit, ook aan de hand van alledaagse voorbeelden, hoe het mogelijks is om te leven zonder emoties als irritatie, schuldgevoel en teleurstelling.

 • Borderline Times - Dirk de Wachter

  Stukje tekst van de achterflap:

  We leven in borderlinetijden. In de psychiatrie is borderline vandaag met voorsprong de vaakst gestelde diagnose. Bovendien is de lijn tussen patiënten en niet-patiënten flinterdun. Zijn wij collectief op weg naar ziekte en ongenoegen? Psychiatrie is de spiegel van de wereld waarin wij leven. Dirk de Wachter schetst borderline dan ook als een maatschappelijk ziektebeeld. Eén conclusie staat als een paal boven water: In onze westerse maatschappij zijn de symptomen van borderline niet ver te zoeken. Meer nog, ze kenmerken onze leefwereld. Wij zijn ons brein in de tijd.

  Dirk de Wachter is de enige Nederlandstalige psychiater die de moed heeft om een pleidooi te houden voor een sociale psychiatrie, tegen de neurobiologische en farmacologische waan van de dag in. Maar zijn boek gaat veel verder dan dat: de spiegel die hij ons voorhoudt, zal voor velen zo ondraaglijk zijn dat ze de boodschapper zullen aanvallen in plaats van de boodschap ernstig te nemen.

 • Hoe ik talent voor het leven kreeg - Rodaan Al Galidi

  De tekst van de achterflap:

  Semmier Kariem vlucht uit Irak. Zeven jaar van honger, verdwalen en angst later, landt hij op 11 februari om negen uur - of was het 9 februari om 11 uur - op Schiphol. In de chaos van die eerste dagen in Nederland kan hij zich het precieze tijdstip niet meer herinneren. Hij vraagt asiel aan. Wat hij niet weet, is dat hiermee het langste wachten van zijn leven begint, in het asielzoekerscentrum, een wachtkamer die hij deelt met vijfhonderd anderen. Intussen bestudeert Semmier het land waar hij misschien ooit deel van uit mag maken, maar ook al verblijft hij er nu, hij blijft buitenstaander.

  Een roman over mensen die zijn onderworpen aan wetten en regels.
  Rodaan Al Galidi (Irak) putte voor deze roman uit zijn eigen ervaringen als asielzoeker. Hij woont sinds 1998 in Nederland.

 • Confettiregen - Splinter Chabot

  De tekst op de achterflap:

  Wobie groeit op in zijn eigen glitter- en confettiwereld. Thuis lijkt alles op een sprookje. Naarmate hij ouder wordt ontdekt hij langzaam maar zeker dat hij anders is dan zijn broers, anders dan zijn meeste klasgenoten, anders dan wie hij dacht te zijn. Anders dan wie hij wilde zijn.

  Confettiregen is het dagboek van een worsteling: een ontwikkeling naar een leven vol liefde, En confetti!

 • Mens/Onmens - Bas Heijne

  De tekst op de achterflap:

  Wat is waar - wat de feiten je vertellen of wat je wilt geloven? Wie ben je - een vrij individu, of zoek je houvast in de groep tegen de rest? Steeds beter weten we hoe de mens in elkaar steekt. We weten waarom we geneigd zijn in hokjes te denken, waarom we liever verbroederen met mensen die op ons lijken dan met vreemden. En ook hoe gemakkelijk mensen gemanipuleerd kunnen worden, via sociale media en door politici.
  In Mens/Onmens onderzoekt gelauwerd essayist en columnist Bas Heijne de grote obsessies van onze tijd: waarheid en identiteit. In een heldere stijl stelt hij de vragen waar het om gaat: hoe kunnen we solidair zijn in een wereld die steeds meer versplinterd is, waarin iedereen op zoek is naar iets groters en het algemeen belang het zo vaak aflegt tegen het eigenbelang?
  Mens/Onmens is een scherp, persoonlijk essay over hoe je mens kunt zijn in een gepolariseerde wereld.