er drijven wolken voorbij
allerlei
wolken vol gedachten

wolken vol verdampt
onuitgesproken
denkgedoe

er drijven wolken voorbij
grote, kleine, witte, grijze

gedachtenwolken
goeie ideeën
boze haat
lief verlangen
angst
slapeloos verdriet

er drijven wolken voorbij
morgen
misschien morgen
regent het