bestaat ‘altijd’
als alles tijdelijk
snel vergeten lijkt
en uit de tijd

is ‘altijd’ voorbij
als je weet van
tijdloos en
vergankelijkheid

vergaat de lach
als uit een traan
de vreugdekleur
verdwijnt

of is ze de zon
die altijd ergens
altijd stralend
weer verschijnt