foto’s zwart-wit, mijn jonge jaren
ze ademen rust, nodigen uit
om in traagheid terug te keren
naar de tijd dat dagen en uren
anders waren, langer duurden
zondagen kropen doelloos voorbij
bedoeld om kerk en God te loven
verveling werd een les in leegte
verlangens diep, dromen naief
zonder illusie of valse hoop
dat ze werkelijk iets beloven
die beelden van vervlogen jaren
levenslessen om te bewaren