wie krijgt er nog  een echte brief

zorgvuldig juist geadresseerd
met straatnaam en huisnummer
al dan niet foutloos, al dan niet
voldoende gefrankeerd

een briefpapieren brief
zoals het ooit toch hoorde
met plaatsnaam, komma, datum
een aanhef, liefdevol het liefst

niet getikt maar handgeschreven
met krullen, krassen, vlekken
van tranen, koffie of rode wijn
taalfouten om het even

op een mooi vel postpapier
met of zonder rechte regels
waartussen juist het meest onthuld
minstens toch een vel of vier

wie schrijft er nog zo’n brief?