gegrond in aarde
gestut door rotsen
gevoed door zon en regen
een door natuur
en tijd getekend
grillig spel van wind
van licht en donker
van eeuwenoud leven