er kriebelt iets dat vang je
niet in vorm of in taal
het laat zich niet meten
heeft naam noch getal
balanceert op de grens
tussen voelen en weten
je legt het niet vast
in heilige schriften
het wijst naar voor
en voorbij dit bestaan
het maakt me klein
het geeft me moed
toont hoe angstaanjagend
groot en hoe dit bij me hoort
en kriebelt