ik dacht vanuit zomaar een boom
de vreemde wijde wereld in
een prettig perspectief dat wel
maar wat heeft nut en wat is zin
ik keek, ik zocht, ik dacht maar vond
geen enkel einde of begin
tot op mijn tak een mus neerstreek
en ik ontdekte, ik bemin