ik schreef over vrede
maar raakte verstrikt
dacht na
over waarden
gelijkheid en vrijheid
en hun ontbreken
ik schreef over liefde
en faalde
zuchtte en slikte
stond op ging zitten
staarde naar niets
ik luisterde
en schreef