na een lange middag peinzen
soebatten en snauwen
is er tenslotte consensus bereikt
er nog eens rustig op kauwen