vlakbij de grens vond ik haar terug,
mijn kluts, wachtte ze op mij?
verward deed ik een paar stappen
in haar richting, klein van schaamte
keek ik om me heen, wie of wat
had haar hier gebracht, was ze voor
me uit gereisd of had ze zich al eerder
onopgemerkt van me losgemaakt?
ik zocht naar beelden, momenten
waarop we zeker nog samen waren,
zonder resultaat, ik pakte haar op,
onhandig ontweken we elkaars blik,
toen ik begon te lopen, sloeg ze
haar harige armpjes om me heen,
ja, ik wist het zeker, dit is mijn kluts