na de pauze leek het huis leger
geluiden klonken luider
door de ruimte in mijn hoofd
na de pauze leek de lucht lichter
de zon scheen zonder dralen
haar gekleurde herfststralen
de milde oostenwind beroerde
mij en mijn verstild gemoed
hoorde ik hem werkelijk zingen
‘ook na de pauze mag het gaan
om wat is, niet om wat er moet’