terwijl de ruit weent
passeren we oorden van ooit
plaatsen die mij omarmden
verwarmden, vereenzaamden
en bedrogen
steden en dorpen waar ik
liefde en geborgenheid vond
lessen leerde en wijsheid
plekken die ik bewoonde, verkende
en soms zelfs beminde
waar ik leerde iemand te zijn,
te vinden of verliezen
oorden die ik met of zonder spijt
uiteindelijk verliet
terwijl het raam weent
luister ik glimlachend, bewogen
naar mijn verhalensnippers
van voorbij