ik verliet verward
de plek der moeite
liep langzaam, snel
rende, soms opgejaagd
onafgebroken
duizelde en struikelde
likte mijn wonden
droogde mijn tranen
van onbehagen
moe van onderweg
zoeken zonder vinden
ik rilde, rustte
en raapte wat moed
keek om me heen
bevreemd, onbevangen
en ging zonder zoeken
vol verlangen
ik vond met moeite
mijn plek terug