die stille steek, de pijn
als de onomkeerbaarheid
binnendringt en venijnig trapt
op niet geheelde rafelrandjes
van vergeten en herinneren
de echo van de dood