taal bedrijft, bevrijdt, bederft
zinnen maken, breken, snijden
woorden vlijen, raken, schelden
in de witregel
galmt de chaos
echoot de onzin
valt de stilte