verlatenheid
de lege lucht
het grijze water
gedachten
waaien
gevoelens
drijven
de einder wacht

ik kom terug