de oude boom draagt
verhalen die de wind
in haar takken fluistert
flarden leven waarnaar
nooit werd gevraagd
nooit werd geluisterd

achter verzakte muren
slaapt het verleden
in stinkende schuren
fluisteren psalmen spijt
gebeden prevelen
een bitter hopen

de zoldering steunt
onder stoffig bewijs
de schraal muffe geur
van verzwegen lijden
geheimen kennen
geen voltooid tijd

 

(er is geen werkelijk verband tussen foto en gedicht)