als je huis werd vernield
je veilige nest is verstoord
als je pas nog hebt gezien
hoe je buren zijn vermoord
als het liedje in je hart
tot angstig zwijgen is verstomd
dan hoop ik dat je vlucht
dan hoop ik dat je hierheen komt