behoed me voor een val
houd me staande in de storm
van mijn wankeldonkere dagen
behoed me voor mijn val
til me uit boven een struikel
over die zuurstofarme sleur
behoed me voor de val
als de laatste strohalm loslaat
als ik met open ogen spring
geef me vleugels