wanneer is toen voorbij?
als haar kleur vaal en bijna vuil
door de tijd aangetast
als genot, haat, of woede leeg
nagalmen zonder geur
als datum en plaats ontbreken
als er stapels foto’s zijn
maar waar?
is toen voorbij als dat
wat alles veranderde, bevuilde,
donker en zinloos maakte
slechts nog haakt aan muziek,
een drankje, een kroeg
of als flarden, data en dagen
niet langer diep raken
maar stemmen tot stilte
tot bezinning misschien
en het ontdekken van vragen?