toen, nu en nooit gebeurd
liggen verbrokkeld om haar heen
haar denken lijkt gefragmenteerd
weet niet goed wat ze doet of moet
terwijl ze haar gedachten herhaalt
vragend, zoekend in geheugen en tijd
die haar, wat zo wanhopig blijkt,
genadeloos hebben verlaten