mechanisch trekt ze één voor één
de blaadjes uit een roos
te moe om wel-niet af te tellen
staart ze zonder iets te zien
naar steeds meer alleen de stengel
geknakt, kwetsbaar en bloot
tot ook het laatste restje hoop
vertwijfeld neerdaalt in haar schoot