geen lettergreep zal je ontglippen
je zoekt naar taal in iedere snaar
ik drink de zinnen van je lippen
woorden stromen vol energie
medeklinkers allitereren
dissonanten worden poëzie

witregels geven licht en kleur
aan jouw symfonie vol haast en lust
klemtonen leg je met willekeur
ik wentel me in jouw klankverhalen
tot je stilvalt, dan vang ik je op
om samen te zwijgen in alle talen