Steeds vaker merk ik dat onzin-zaken snel gaan
en belangrijke dingen langzaam. Hoe krijgen
we de boel eindelijk eens duurzaam? De aarde
kwijnt weg als een uitgeput lichaam, op steeds
meer plekken gevaarlijk en onherbergzaam. Is
die veiligheid er wel, dan zijn mensen eenzaam.
We leven langs elkaar heen, overal communicatie
maar jongens, waarom dan toch zo moeizaam?
Die hele gewone dingen als aandacht voor
elkaar en en een klein beetje behulpzaam? Zijn
we werkelijk zo onhandig, sociaal zo onbekwaam?
Terwijl ik dit neertik, voel ik dat ik me schaam.