als we van meningen feiten
en van angst agressie maken
we anderen tot zondebok
en geloof tot waarheid maken
als we door ons te verrijken
zoveel kapot en lelijk maken
dan spelen we toch in een film
waarnaar geen mens wil kijken