in haar hoofd passeren mensen langs ramen
open of gesloten, mensen die wandelen
door straten of strompelen door goten, die
weilanden bereiken, weilanden met of zonder
bloemen, schapen en koeien, ze springen over
of in sloten, spelen met eenden of waterlelies,
plukken de dag of verlangen de dood
mensen die zien hoe vogels neerstrijken of
wegvliegen, die kijken naar drijvende wolken,
een luchtruim dromen om zelf vleugels
uit te slaan en te verdwijnen naar ergens
of nergens met of zonder zichzelf

in haar hoofd passeren mensen die ze wil
volgen, bij wie ze wil horen, om met ze
te praten om aandacht te vragen, aandacht
voor mensen die hen passeren, aandacht
voor bloemen, schapen en koeien, om samen
te kijken naar vogels, en dromen en doden

in haar hoofd passeren mensen, mensen
die gaan waar zij ging, die zijn waar zij was,
die ze kent of wil kennen of niet, mensen
die ze wil redden of zichzelf

Er is geen werkelijk verband tussen de persoon op de foto en het gedicht.