in haar hoofd passeren mensen langs ramen
die gaan waar zij ging, die zijn waar zij was,
mensen die dwalen door straten
strompelen door goten,

of weilanden bereiken
weilanden met bloemen en schapen
ze springen óver, of ín sloten
spelen met eenden of waterlelies
ze plukken de dag of verlangen de dood

In haar hoofd passeren mensen
die vogels zien landen of overvliegen
een luchtruim dromen om zelf vleugels
uit te slaan en te verdwijnen
naar ergens of nergens, met of zonder zichzelf

mensen die ze wil volgen
bij wie ze wil horen, om met ze te praten
om aandacht te vragen
aandacht voor bloemen en schapen
om samen te kijken naar vogels, en dromen en doden

in haar hoofd passeren mensen, mensen
die gaan waar zij ging, die zijn waar zij was,
die ze kent of wil kennen of niet, mensen
die ze wil redden of zichzelf

Er is geen werkelijk verband tussen de persoon op de foto en het gedicht.