tussen kromme lijnen
en getallen trof ik
een scherfje van toen
als klein meisje, vijf
zes, zeven, op één been
naar hogerop
een spelletje, een les
in falen, een oefening
in evenwicht
leerde meedoen zonder
winnen, leerde stoer
en pijn en kwetsbaar
tussen kromme lijnen
en getallen stond ik stil
te volwassen, te verlegen,
bewogen, op twee benen