hij richt zijn pijlen vol vuur
op harten die smelten
en in liefde verdrinken
soms met vlinders en fladders
of anders – niet minder
hij speelt dartel en vrij
spreekt in bloedrode rozen
die geuren en strelen
doen smelten en blozen
dichten en rijmen
maar rozen verwelken
en een hart kan zo kwetsbaar
zo pijnlijk alleen
laat zijn pijlen dan troosten
en laat ze vooral
dat gebroken hart lijmen