Moreel beraad

Iedere medewerker binnen een organisatie of bedrijf wordt geconfronteerd met dilemma’s die morele vragen oproepen. Omdat dergelijke dilemma's vaak voortkomen uit concrete werksituaties, leiden ze niet zelden tot stress en grote meningsverschillen. Morele dilemma's vragen dus aandacht. Een moreel beraad biedt de mogelijkheid om samen met collega's en andere betrokkenen stil te staan bij deze dilemma’s.

Deelnemers gaan samen op zoek naar meer inzicht en mogelijke antwoorden. De methodiek daagt je uit om vastgeroeste denkpatronen los te laten; je bewust te worden van te makkelijke aannames en een al te vanzelfsprekende manier van handelen. Je ontdekt welke waarden en normen meeresoneren in je doen en laten en hoe die in de weg kunnen staan om goed samen te werken en tot constructieve besluitvorming te komen. Een moreel beraad vraagt een open, vragende en oordeelvrije houding.

Een moreel beraad

  • Versterkt moreel inzicht en reflectieve vaardigheden.
  • Is een manier om de kwaliteit van je werk te verbeteren.
  • Helpt om zorgvuldige morele afwegingen te maken.
  • Draagt bij aan het verbeteren van de samenwerking.
  • Stimuleert een kritische en vragende, creatieve werkhouding.
  • Kan voorkomen dat mensen in een negatieve spiraal terechtkomen.

Voor het slagen van en moreel beraad is een ervaren, onafhankelijk gespreksleider van belang. Ik ben graag die gespreksleider en sta open voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Neem vrijblijvend contact op.

Hier vind je mijn tarieven.